30 години Булавто

FordTrucks Кампания „Споделяме товара за по-малко разходи“ 05-01-2023

КАМПАНИЯ „СПОДЕЛЯМЕ ТОВАРА ЗА ПО-МАЛКО РАЗХОДИ“

През ноември БУЛАВТО старира кампания с фокус върху F-MAX, с която да обучи водачите как да шофират по-икономично и да намалят разхода на гориво.

В днешните икономически условия оптимизирането на разходите е по-важно от всякога. Затова екипът ни беше сред своите клиенти, за да сподели този товар с тях.

Над 45 водача се включиха в обученията във Варна, София и Велико Търново. По избран маршрут водачите направиха едно пробно шофиране. След това Павел Лефтеров – лицензиран и обучен от FORD TRUCKS DRIVING ACADEMY им представи различни начини и функционалности на F-MAX, с които разходът на гориво може да бъде намален.

С новите знания и провокиран интерес водачите направиха второ пробно шофиране и при всички разходът бе намален – средно с около 10-12%. А някои водачи постигнаха повече от 30% .

В обучението участваха и много потенциални клиенти на F-MAX, които проявиха интерес към автомобила и желание как да намалят разходите за своя бизнес.

Поради големия интерес обученията ще продължат и през 2023 г.

Екипът на БУЛАВТО благодари на всички участници за доверието и активността и им пожелава безаварийно и икономично шофиране.

Предишно събитие Следващо събитие