30 години Булавто

FordTrucks Споделяме товара в търсене на успешните решения в транспорта 07-10-2022

БУЛАВТО участва в Конференцията по транспортна инфраструктура в гр. Несебър (06-08 октомври).
Конференцията поставя най–актуалните проблеми на транспортната инфраструктура и предлага решения чрез взаимовръзка между администрацията, науката и бизнеса. Форумът е място за излагане на идеи и решения.

Желаем да бъдем полезни на участниците и ще направим презентация на тема Успешни решения в транспорта – кои решения са успешни и защо е важно транспортните решения да са комплексни.

Предишно събитие Следващо събитие